SIR-302D 被动红外探测器

型号:SIR-302D

规格:被动红外探测器

产品简介:双元被动红外,探测范围10米*10米,

双元被动红外探测技术;      

双极性脉冲计数可调;

专业的菲涅尔光学精密透镜,能提高探测器视区范围内的信号捕获能力;

真实温度补偿电路;

带下视窗,消除盲区;

配套专用万向支架;

快速的壁挂/墙角安装;

探测范围:10X10


电压范围                        DC 9V16V (推荐电压12VDC)

工作电流                        <20mA

探测方式                        双元被动红外

被动红外视区                 专业的菲涅尔光学透镜

探测响应速度                 0.3/秒~ 3/

温度补偿                        真实温度补偿技术    

报警输出                        NC常闭触点,100VDC/500mA/10VA(W)  MAX       

防拆保护                        NC常闭触点,24VAC/DC/500mA/ MAX

探测范围                        10X10

抗射频干扰                    22V/m10MHz1,000MHz         

应用环境                        -0℃~+55

相对湿度                        5%95%

外形尺寸                        128mmX64mmX40mm


点击数:754 录入时间:2013-11-30 13:32:58【打印此页】【返回